Regulační a měřící stanice plynu

S 300 R/70

S 300 R/70
Sestava s regulátorem R/72 umístěná ve skříni S 300DC.  Sestavu lze použít pro regulaci tlaku v rozsahu STL›STL/NTL, např jako posilovací stanice NTL sítí, uliční regulační stanice, nebo RS pro průmyslové objekty a kotelny.

S 300 ASEX 2xR/70

S 300 ASEX 2xR/70 + plynoměr
Dvojitá regulační řada s regulátory R/72, umístěná ve skříni S 300DC s podstavcem. Sestava slouží  jako uliční regulační stanice pro regulaci tlaku v rozsahu STL›NTL s výkonem jedné řady cca 60 m3(n)/hod. Druhá řada tvoří 100 % zálohu při poruše nebo při servisu provozní řady.
Regulační sestavu lze rovněž použít  pro zajištění regulace tlaku pro obytné nebo průmyslové objekty.

S 300 ASEX R/70 + plynoměr

S 300ASEX R/70 + plynoměr
Sestava pro připojení objektu na STL distribuční síť, nebo průmyslový plynovod. Sestava je umístěna ve skříni S 300ASEX, je osazena regulátorem tlaku R/71  a měřidlem protečeného plynu (plynoměrem) DELTA 2040.

S 300DC Regal 2VSX

S 300DC Regal 2VSX
Sestava s regulátorem Regal  2 VSX umístěná ve skříni S 300DC.
Sestavu lze použít pro regulaci tlaku v rozsahu STL›STL/NTL, např jako posilovací stanice NTL sítí, uliční regulační stanice, nebo RS pro průmyslové objekty a kotelny.

RS 400/1/1 ve skříni MIT 1

RS 400/1/1 ve skříni MIT 1
Jednořadá, jednostupňová RS s regulátorem tlaku REGAL 3VSX použitelným až do vst. 1 MPa. Určená především jako posilovací stanice ze STL do NTL sítí, případně jako regulační stanice pro kotelny vyšších výkonů.
RS je standardně dodávána ve skříni MIT 1, kterou je možné dopnit podstavcem MIT.  Lze ji instalovat i  ve větších skříních  MIT 2, případně samostatně  na nosném rámu, který umožňuje fixaci na předpřipravenou základovou desku/ na betonové pasy.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Rozsah vstupních tlaků  : 0,5 ÷ 4 (10) bar
Rozsah výstupních tlaků : 0,01 ÷ 2 bar
Výkon RS (1 bar/20mbar) : 400 m3(n)/hod

RS 400/1/1 (M-R) ve skříni SEF 2

RS 400/1/1 (M-R) ve skříni SEF 2
Jednořadá, jednostupňová regulační stanice s regulátory REGAL 3VSX (zapojený jako monitor) a REGAL 3 jako pracovní regulátor. 
RS je určená především jako posilovací stanice ze STL do NTL sítí, případně jako regulační stanice pro kotelny vyšších výkonů.
RS je standardně dodávána ve skříni SEF 2, nebo samostatně na rámu který se kotví na základy.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Rozsah vstupních tlaků : 0,5 ÷ 4 (10) bar
Rozsah výstupních tlaků: 0,01 ÷ 2 bar
Výkon RS (1 bar/20mbar): 400 m3(n)/hod

RESO 200/1/1-440

RESO 200/1/1-440
Regulační souprava VTL›STL slouží pro zásobování malých odběrných zařízení přímo z VTL plynovodů. Tyto soupravy jsou dodávány v jednořadém nebo dvouřadém provedení, případně je lze kombinovat s celkovým obtokem na kterém je instalován ruční regulační ventil. Dále jsou dodávány ve dvoustupňovém provední s výstupním tlakem na NTL úrovni.
Regulační řada je osazena dvěma regulátory 627, které pracují systémem monitor-regulátor. V případě poruchy regulátoru a nárůstu tlaku přebírá jeho funkci monitor, který je nastaven na vyšší tlak. Dále je předřazen 1 ks  ABR typ OSE, jež jistí výstupní potrubí jak proti nárůstu, tak i proti poklesu výstupního tlaku. Sestavu lze doplnit kontrolním pojistným ventilem (V/20-2).

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Rozsah vstupních tlaků  10 ÷ 40 bar
Rozsah výstupních tlaků (STL výstup) : 0,4 ÷ 10,3 bar
Výkon RS: do 200 m3(n)/hod

© 2007 DialogNet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena