Zemní moduly a PoRS

Zemní modul ME 4 a ME 2

Zemní souprava (modul) je zařízení určené pro zemní (podpovrchové) uložení regulátorů tlaku plynu. Modul sestává z opláštění s vysokoumechanickou odolností a odolností vlivům koroze. Do opláštění je osazena regulační souprava, která obsahuje uzávěr na vstupním potrubí, filtr nebo filtrační sítko a regulátor tlaku plynu. Prostor modulu je uzavřen víkem zabraňujícím vnikání povrchové vody a uzpůsoben k odvodu kondenzátu do podloží. Současně se zemním modulem je dodáván litinový poklop s nosností 25 t.

Zemní moduly ME 2 a ME 4 jsou určeny především pro plynofikace v městských památkových zónách a ve zvláštních lokalitách vyžadujících zvýšený estetický vzhled. Zemní moduly se instalují do chodníků, předzahrádek, zelených pásů, případně do komunikací v pěších zónách.

Podzemní RS typu ME 3

Podzemní RS typu ME 3 jsou určeny pro regulaci tlaku ze STL plynovodních sítí. Vzhledem k malým rozměrům v poměru k dosahovanému výkonu jsou vhodné pro umístění v místech s omezenými zástavbovými prostory. Používá se především jako posilovací stanice pro NTL případně i STL sítě, ale lze jej použít jako RS pro jednotlivá odběrní místa.

Standardně jsou vyráběny jako jednořadé RS s regulátory tlaku  Regal 3VSX2. Kontejner je opatřen ocelovým uzamykatelným víkem a dvěmi odvětrávacími šachtami.

Podzemní RS typu P.D.I.M.

Podzemní stanice typu P.D.I.M. jsou kompaktní stanice uložené v nerezovém kontejneru, který je opatřen uzamykatelnými výklopnými poklopy. Standardně jsou osazovány regulátory K 1000/K 3000, které umožňují regulaci v rozsahu STL›STL/NTL.

Technologie RS může být jedno nebo dvouřadá v kombinaci s obtokem řady, dále lze technologii doplnit měřidlem průtoku (plynoměrem), případně záznamníkem dat nebo přepočítávačem.

© 2007 DialogNet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena