Sestavy pro měření a regulaci plynu

Instalace pro domovní přípojku

Sestavy pro ukončení středotlaké nebo nízkotlaké domovní přípojky. Dle typu jsou osazovány HUP, plynoměrem a propojovacím potrubím; STL přípojky navíc regulátorem tlaku v souladu ČSN EN 12 279 a TP G 609 01.

Regulační a měřící stanice plynu

Regulační soupravy a regulační  a měřící stanice plynu na rámu nebo v objektech v rozsahu dle TP G 609 01 a TP G 605 02.

Zemní moduly a PoRS

Jedná se o RS plynu umístěné v podzemních objektech dle TP G 609 01 a TP G 605 01. Technologie PoRS jsou umístěny  v plastovém objektu, v nerezovém kontejneru nebo v prefabrikované šachtě.

© 2007 DialogNet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena