Regulátory tlaku

Domovní regulátory

Domovní regulátory jsou přímo řízené regulátory tlaku plynu určené především pro plynofikaci rodinných domků a menších objektů připojených na STL rozvod plynu.

Charakteristické rysy domovních regulátorů FRANCEL:

 • přesnost regulace 
     -  
  dvoustupňový systém snížení tlaku dává
         přesnost AC<5%
 • spolehlivý a bezpečný provoz zařízení
     - 
  konstrukční řešení regulátoru, vysoká kvalita a 
        jakost výroby - testováno 100% funkcí na 100% 
        výrobcích

Pružinou řízené - přímočiné regulátory

Pružinou řízené - přímočiné regulátory, nebo též přímo řízené
regulátory
jsou regulátory jednoduché konstrukce vyznačující se snadným provozem a údržbou, a v porovnání s jinými konstrukčními typy i nízkou pořizovací cenou.

Hodnota výstupního tlaku závisí na poloze regulačního členu (kuželky), který je přímo ovládaný regulačním orgánem regulátoru tvořeným zpravidla sestavou pružina-membrána.

Typické použití těchto regulátoru je v průmyslových rozvodech, na přívodních potrubích kotelen a technologií, kde lze předpokládat rychlé změny průtoku regulovaného media.

Pilotem řízené regulátory

Pilotem řízené regulátory, nebo také nepřímo řízené regulátory jsou odlišné konstrukce a pracují na jiném principu než přímo řízený regulátor.

Pro ovládání regulačního orgánu není použita nastavovací pružina, ale je ovládán přes řídící člen (nebo také pilot), který přivádí tlak (pohoný tlak) na membránu regulátoru. Malou změnou pohoného tlaku lze snadno a s velkou přesností dosáhnout velké změny tlaku v regulátoru.

Předností těchto typů regulátorů v porovnání s přímo řízenými regulátory je především vysoká přesnost regulace (5% a méně) a také mnohem větší průtok regulátorem.

© 2007 DialogNet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena