Bezpečnostní rychlouzávěry

BM/7 série

Konstrukčně jednoduchý bezpečnostní rychlouzávěr s tělesem  "TOP-ENTRY"  jehož předností je především snadná instalace, provozní údržba a vysoká přesnost.

Bezpečnostní rychlouzávěr je využíván především na průmyslových plynovodech a dále na STL a NTL rozvodech plynárenských distribučních společností.

BM 5

Axiální rychlouzávěr s vysokým koeficientem průtoku. Konstrukce spouštěcího mechanismu (pilotu) umožňuje připojení dálkové signalizace stavu uzavírací klapky. Výběrem ze široké škály řídících pilotů a jejich kombinací lze jistit tlak na více místech provozovaného souboru i na různých provozních kapalinách.

Bezpečnostní rychlouzávěr je využíván ve VVTL /VTL/STL RS v rozvodech plynárenských distribučních společností, nebo na průmyslových rozvodech plynu.

BM 6X

Axiální rychlouzávěr s vysokým koeficientem průtoku. Konstrukce spouštěcího mechanismu (pilotu) umožňuje připojení dálkové signalizace stavu uzavírací klapky. Výběrem ze široké škály řídících pilotů a jejich kombinací lze jistit tlak na více místech provozovaného souboru i na různých provozních kapalinách.

Bezpečnostní rychlouzávěr je využíván ve VVTL /VTL/STL RS na tranzitních plynovodech, na distribučních rozvodech plynárenských společností, nebo na průmyslových plynovodech velkých světlostí..

OSE

Vysoce přesný rychlouzávěr s nulovým paměťovým efektem. Možnost připojení dálkové signalizace stavu klapky a dálkového ovládání solenoidovým ventilem. Využíván je v od VVTL až po STL RS v plynárenských sítích, nebo průmyslových rozvodech.

© 2007 DialogNet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena