Přislušenství pro plynoinstalace

Plynoměry

Plynoměry
Plynoměry produkce společností ITRON pro podružná i fakturační měření včetně příslušenství.
  • membránové G 4 až G 65
  • rotačně-pístové G16 až G 400
  • turbínové G 65 až G 4000Plynové filtry

Plynové filtry
Filtry serie FO a FT jsou určeny k odlučování mechanických nečistot od provozní látky v plynném stavu. Použitá filtrační vložka má schopnot odloučit mechanické nečistoty o velikosti ? 5µm.

Filtry FO jsou vyráběny v dimenzích DN 20 až DN 100 pro jmenovitý tlak PN 6 a v dimenzích DN 100 a DN 200 pro jmenovitý tlak PN 4.

Pro tlakovou hladinu PN 16 jsou určeny filtry FT, dodávané v dimenzích DN 50 a DN 80.Flexi trubky CATS

Flexi trubky CATS
Trubky CATS-PK jsou určeny pro vnitřní i venkovní rozvody topných plynů o jmenovitém tlaku 5 bar. Jsou vyrobeny z nerezového vlnovce, jehož konce jsou opatřeny navařenými nebo připájenými koncovkami. Hlavní oblast použití je při instalaci měřících a regulačních skříní HUP na domovních přípojkách.

Instalace pomocí flexi trubek CATS-PK zvyšuje bezpečnost celé instalace a to zejména tím, že eliminuje působení vnějších sil na regulátor/plynoměr (odstraňuje nebezpečí mechanického poškození těchto komponentů vyvolané pnutím v potrubí), a dále komfortním propojením armatur - pružná trubka umožňuje přizpůsobení dosedacích ploch tak aby docházelo k optimálnímu kontaktu těsnící plochy spoje.Tepelné pojistky

Tepelné pojistky
Tepelné pojistky jsou bezpečnostní prvek nainstalovaný do plynového potrubí, který se v případě požáru aktivuje a uzavře průtok plynu. Aktivační teplota je 96°C ( ± 3°C ) a pojistka je schopna odolávat teplotě 925°C po dobu nejméně 60minut. Pojistka je jednorázová a v případě aktivace je ji nutné vyměnit.

Tepelné pojistky jsou dodávány jako samostatná armatura v závitovém i přírubovém provedení, nebo je integrována ve vstupní části tělesa kulového kohoutu.Průtokové pojistky

Průtokové pojistky
Průtokové pojistky jsou bezpečnostní prvek nainstalovaný do plynového potrubí, který se při poškození těsnosti potrubí za pojistkou a následného zvýšení průtoku nad stanovenou mez aktivuje a uzavře průtok plynu.

Průtokové pojistky jsou dodávány jako samostatná armatura v závitovém provedení, nebo pevně smontována s kulovým kohoutem, případně může být integrována do spotřebičových uzávěrů a připojovacích hadic.

© 2007 DialogNet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena