Instalace pro domovní přípojku

SET 6 FLEXI 100/250

SET 6 FLEXI 100/250
SET 6 FLEXI 100/250
Sestava na rámu na kterém je vykotvena instalace s HUP, regulátorem tlaku plynu  Francel B6 nebo B10 a konzolou na upevnění plynoměru s roztečí 100 mm (SET 6 FLEXI 100) nebo 250 mm (SET 6(10) FLEXI 250). Propoje mezi armaturami jsou provedeny pomocí nerezových ohebných trubek CATS-SK. Systém CATS-SK usnadňuje vlastní provedení instalace a zároveň odstarňuje pnutí mezi vstupní a výstupní přípojkou a jednotlivými armaturami, čímž se zvyšuje bezpečnost celé instalace

S 2300B6

S 2300B6
Sestava pro ukončení domovní přípojky kde je umístěn HUP, regulátor tlaku plynu Francel B6 a plynoměr s roztečí 100 mm. Sestavu lze dodat i bez regulátoru s použitím pro nízkotlakou přípojku. Plynová přípojka může být přivedena v oceli nebo v PE (DN 20 až 32), výstup ze skříně je závitovou koncovkou 1" do spodní (standard), zadní nebo boční stěny skříně.

S 300 B6FLEXI 100/250

S 300 B6FLEXI 100/250
S 300 B6FLEXI 100/250
Sestava určená pro ukončení domovní přípojky, kde je ve skříni S 300, nebo S 300DC umístěna instalece na rámu SET 6 FLEXI 100SET 6 FLEXI 100(250), nebo SET 10 FLEXI 250.

S 22 B6/10/25/40

S 22 B6/10/25/40
Sestava ve skříni pro připojení objektu (bytový dům, komerční nebo průmyslový objekt)  na STL plynovodní přípojku obsahuje uzavírací armaturu a regulátor tlaku FRANCEL typ B s průtokem až 40 m3(n)/hod.
Skříň S 22 lze taktéž použít pro umístění HUP na STL nebo NTL přípojce plynu.

© 2007 DialogNet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena