Piloty a příslušenství regulačních armatur

Řidící piloty regulátoru

Pilot nepřímo řízeného regulátoru má funkci:

  • nastavení požadované hodnoty výstupního tlaku
  • snímání provozních hodnot výstupního tlaku  a na základě porovnání s nastavenou hodnotou moduluje hodnotu pohonného tlaku příváděného na membránu hlavního regulátoru.

Piloty pro rychlouzávěry

Pilot rychlouzávěru má funkci:

  • nastavení limitních hodnot bezpečnostního rychlouzávěru
  • snímání provozních hodnot na kontrolovaném úseku potrubí
  • Iniciace spouštěcího mechanismu rychlouzávěru při překročení limitních hodnoty

Tlumiče hluku

Tlumiče hluku jsou instalovány do regulačních sestav za účelem snížení hladinu hluku, který je generován při expanzi provozovaného media, na úroveň přijatelnou pro uživatelské okolí.

Mohou být jednak integrovány v tělese regulátoru, nebo se osazují na jeho výstupní přírubu, případně jsou instalovány ve výstupním potrubí regulační řady. 

© 2007 DialogNet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena