Servis

Společnost GAS- HUTIRA s.r.o. zajišťuje záruční i pozáruční servis pro armatury a zařízení od výrobců FISHER, FRANCEL, TARTARINI a CD GAS. Případné provozní problémy spojené s instalací, nastavením regulátoru, jeho uvedením do provozu a vlastním provozem konzultujte a veškeré reklamace uplatněte na adrese naší společnosti.

Záruční servis - řeší provozní závady na zařízení, které se vyskytly po dobu záruky na zařízení.

Pozáruční servis - nabízíme pravidelné periodické prohlídky a kontroly zařízení po dobu jeho provozu. Pro tuto činnost nabízíme smluvní vztah, kde je zakotven rozsah prohlídek včetně jeho periodicity.

  • provozní kontroly zařízení v pravidelných intervalech dle předpisu výrobce a zákonných požadavků určených legislativou země
  • údržba a opravy zařízení, výměna opotřebovaných částí
  • výměna armatur
  • přezkoušení zařízení na zkušební stolici v sídle společnosti
© 2007 DialogNet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena