Průmyslové regulátory

Série R/70

Dvoustupňový, přímočinný, pružinou řízený regulátor, s příznivými zástavbovými rozměry určený pro plynofikaci větších bytových domů nebo plynových kotelen.

Regulátor je standardně dodáván se vstupním sítkem, s integrovaným pojistným ventilem, a dále s bezpečnostním rychlouzávěrem maxi /mini,  s možností nezávislého nastavení vypínacího tlaku na nárůst a/nebo pokles tlaku ve výstupním potrubí.

C SB 400 Serie

Přímočinný, pružinou řízený regulátor s vyváženou regulační klapkou, určený pro plynofikaci průmyslových objektů, plynových kotelen nebo výstavbu menších STL regulačních stanic.

Regulátor je standardně dodáván s integrovaným kontrolním pojistným ventilem a dále s integrovaným bezpečnostním rychlouzávěrem VSX4, s možností nezávislého nastavení vypínacího tlaku na nárůst a/nebo pokles tlaku ve výstupním potrubí. Regulátor může být též v provedení se dvěmi nezávisle nastavitelnými regulačními sestavami pro instalaci v zapojení Monitor-Regulátor.

B/240 serie

Přímočinný regulátor s vyváženou regulační klapkou, určený pro plynofikaci průmyslových objektů a větších plynových kotelen.

Regulátor je standardně dodávánn s integrovaným pojistným ventilem a s integrovaným bezpečnostním rychlouzávěrem OS/66, s možností nezávislého nastavení vypínacího tlaku na nárůst a/nebo pokles tlaku ve výstupním potrubí

REGAL 3VSX

Přímočinný, pružinou řízený regulátor s vyváženou regulační klapkou, určený pro plynofikaci průmyslových objektů a velkých plynových kotelen.

Regulátor je standardně dodáván s integrovaným kontrolním pojistným ventilem a dále s integrovaným bezpečnostním rychlouzávěrem VSX2, nebo OS2, s možností nezávislého nastavení vypínacího tlaku na nárůst a/nebo pokles tlaku ve výstupním potrubí. Bezpečnostní rychlouzávěr OS2 je možné doplnit zařízením pro signalizaci stavu uzavíracího mechanismu a s možností napojení na dálkový přenos dat.

REGAL 2VSX2

Přímočinný, pružinou řízený regulátor s vyváženou regulační klapkou, určený pro plynofikaci průmyslových objektů a velkých plynových kotelen.

Regulátor je standardně dodávánn s integrovaným kontrolním pojistným ventilem a dále s integrovaným bezpečnostním rychlouzávěrem VSX2, s možností nezávislého nastavení vypínacího tlaku na nárůst a/nebo pokles tlaku ve výstupním potrubí.

A/100 serie

Přímočinný pružinou řízený regulátor určený pro plynofikaci průmyslových objektů a větších plynových kotelen.

Regulátor je standardně dodáván s integrovaným pojistným ventilem a s integrovaným bezpečnostním rychlouzávěrem OS/66, s možností nezávislého nastavení vypínacího tlaku na nárůst a/nebo pokles tlaku ve výstupním potrubí.

A/140 serie

Přímočinný pružinou řízený regulátor s vyváženou regulační klapkou, určený pro plynofikaci průmyslových objektů a velkých plynových kotelen.

Regulátor je standardně dodáván s integrovaným kontrolním pojistným ventilem a dále s integrovaným bezpečnostním rychlouzávěrem  OS/66, s možností nezávislého nastavení vypínacího tlaku na nárůst a/nebo pokles tlaku ve výstupním potrubí.

BPZ/MPZ

Přímočinný, pružinou řízený regulátor, určený pro regulaci STL  -  STL/NTL  na průmyslových plynovodech a plynárenských sítích.

Regulátor je standardně dodáván s integrovaným bezpečnostním rychlouzávěrem VSX2    s možností nezávislého nastavení vypínacího tlaku na nárůst a/nebo pokles tlaku ve výstupním potrubí

627 VSX2

Přímočinný, pružinou řízený regulátor, určený pro regulaci STL  -  STL na průmyslových plynovodech a plynárenských sítích.

Regulátor je standardně dodáván s integrovaným bezpečnostním rychlouzávěrem VSX2  s možností nezávislého nastavení vypínacího tlaku na nárůst a/nebo pokles tlaku ve výstupním potrubí.

627 SÉRIE

Přímočinný pružinou řízený regulátor s širokým rozsahem nastavení výstupního tlaku použitelný jak ve VVTL systémech tak i při regulaci STL ›STL.

Regulátor série 627 je využíván pro regulaci v rozvodech průmyslových objektů a rovněž nachází široké uplatnění ve VTL regulačních soupravách ( v rozsahu dle TD G 606 01).

MN/ série

Přímočinný pružinou řízený regulátor s jednoduchým sedlem a vyváženou klapkou. Vyniká přesností regulace, rychlou odezvou na změny průtoku, velkým rozsahem vstupních a výstupních tlaků a svým konstrukčním řešením tělesa nabízí širokou charakteristiku průtoků. Pro své přednosti je ve velké míře využíván při plynofikaci  průmyslových objektů a velkých plynových kotelen.

Regulátor je standardně dodáván s integrovaným bezpečnostním rychlouzávěrem OS/66, s možností nezávislého nastavení vypínacího tlaku na nárůst a/nebo pokles tlaku ve výstupním potrubí.

RP/ serie

Přímočinný pružinou řízený regulátor s širokým rozsahem nastavení výstupního tlaku a s velkou přesností regulace. Regulátor serie RP/ je široce využíván pro regulaci v rozsahu STL distribučních síti, a dále v STL rozvodech průmyslových objektů.

Regulátor je standardně dodáván s integrovaným bezpečnostním rychlouzávěrem OS/66, s možností nezávislého nastavení vypínacího tlaku na nárůst a/nebo pokles tlaku ve výstupním potrubí.

© 2007 DialogNet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena